Начало / Информация

Информация

Информация

Информация за провеждане проявите на Club Alpina и общи условия за организираните туристически пътувания.

Необходими документи:

1.За екскурзиите в България – валиден документ за самоличност (лична карта).

2.За екскурзиите в чужбина – всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Албания – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по – малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

3.По програми, които включват само страни членки на ЕС или Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Албания – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт.

4.За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.

Записване за проявите на Club Alpina

1.Записването за проявите на Club Alpina става след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията.

2.Срок за записване за екскурзия се осъществи в срок най – малко 30 дни преди обявената за пътуване дата.

3.Една седмица преди пътуването Туристът трябва да му бъде предоставена информация, ако обстоятелствата по конкретната проявата налага това.

4.При наличие на свободни места – записване се извършва и след посочените срокове при внасяне на цялата сума от страна на Туриста.

 Специални изисквания към туристите:

1.За всички екскурзии туристите са подготвят с подходяща  екипировка в зависимост от сезона, в който се организира проявата и според нейната специфика.

2.Със записването си за дадена екскурзия, туристите декларират, че са здрави, че здравословното им състояние позволява да се включат в екскурзията.

3.При планинските екскурзии от туриста се изисква да бъде в добра физическа кондиция и подготовка.

4. Club Alpina си запазва правото да откаже записване на турист за тези програми, когато прецени, че той не отговаря на горните условия

5.Задължителна екипировка за екскурзиите в планината включва: Планински обувки с твърда подметка, обхващащи глезена – дъждобран или водоустойчиви дрехи – осветление (челник, фенерче) – Дрехи – Шише за вода – Раница –  Щеки.

 Минимален брои туристи:

1.Минималният брой туристи необходими за осъществаване на дадена екскурзия е посочена в програмата на съответната екскурзия.

 2.Цените за екскурзиите са валидни за групи от минимум 6 туристи при автобусни екскурзии и 15 туристи при самолетни екскурзии.

Промени в туристическите екскурзии:

1.Договорената цена за екскурзията може да бъде променяна, в случаите на промяна на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; при промяна размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора, като летищни, фериботни, пътни такси, при промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода на сключването на договора и датата на отпътуване. При промяна стойността на транспортните разходи Club Alpina си запазва правото за повишаване на обявената цена.

2. В случай, че минималния брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, в тридневен срок преди датата на заминаване Club Alpina, след консултация с туристите, предлага: повишение на цената на екскурзията, промяна в програмата на, алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут или друга екскурзия. В случай, че Туристът не е съгласен с предложените промени, Club Alpina се задължава да възстанови пълния размер на внесената от Туриста сума за съответната екскурзия.

 Отговорност на страните:

1. Club Alpina се задължава да проведе екскурзията до място в съответствие с предварително обявената програма

2. Цените за посещения на туристическите обекти, корабчета, музеи, екскурзии по желание или туристически забележителности, които са описани в туристическата програма, но не са включени в договора за организирано пътуване са обект на свободния избор на туриста, имат информативен характер и не пораждат задължения за изпълнение от страна на Club Alpina към туриста.

3. Участието на туриста в екскурзии по желание организирани от Club Alpina се осъществява при събиране на минимален брой от 6 туристи за всяка отделна проява.

4. Редът за посещение на туристическите обекти описани в туристическата програма според предварителната информация може да бъде променен, без Club Alpina да дължи неустойка на туриста по този повод.

5. В случай на обективни обстоятелства, независещи от Club Alpina, като административни разпоредби, визови изисквания, промяна на валутни курсове, повишение цените на горивата, както и в случаите когато се налагат промени касаещи програмата на пътуването, хотелското настаняване, транспортното обслужване, след съгласуване с Туриста, Club Alpina има право да извърши промени в предварително обявените дати на заминаване за маршрут на пътуването, туристическа програма и цена на екскурзията, като за целта се подписва допълнително споразумение.

6. Форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид – непредвидими аварии, пожари, наводнения, земетресения, бури, войни или природни бедствия от всякакъв вид, стачки, блокади, административни разпореждания, освобождават Club Alpina от изпълнение на задълженията му без да дължи  обезщетение на Туриста за претърпени загуби или пропуснати ползи.

7. Club Alpina организира пътуванията с тръгване от София. Туристите от провинцията следва сами да си организират транспорт до София.

8. Туристът се задължава да спазва реда при пътуването с автобус или самолет и вътрешния ред при нощуването в съответните хижи, заслони, хотели или къмпинги. Туристът се задължава да спазва законите в посетените държави независимо дали е запознат с тях или не. Туристът се задължава да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред понася всички последици за своя сметка, а Club Alpina има право да прекрати едностранно участието на туриста без да възстановява стойността на туристическата услуга.

9. Туристът е длъжен да заплати незабавно стойността на всякакви щети, причинени от него или от пътуващи с него непълнолетни придружители на транспортните средства, с които пътува или на хижи, заслони, хотели или къмпинги, в които е настанен.

10. Туристът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Водача не е длъжен да изчаква закъснял Турист. Всички разходи, претърпени от Туриста, поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобус, самолет, ферибот и др. са изцяло за сметка на Туриста, независимо от причината за закъснението. Водача не е длъжен да изчаква Туриста при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатени от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.

11. Туристът няма право да носи със себе си предмети с търговски характер, както и такива, които са обект на митническо ограничение над разрешения брой или обем /напр. цигари, алкохол и др.

12. Туристът се задължава да заплати пълния размер на цената на пътуването най – късно 15 дни преди датата на заминаване при автобусните екскурзии и 30 дни предварително при самолетните екскурзии. В случай на неспазване на сроковете за заплащане се счита, че туристът се отказва от пътуване.

Допълнителна информация:

1. Водач от клуба няма право да води туристи в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане.

2. В някои от посещаваните градове се налага използуване на обществен превоз, които туристите заплащат за своя сметка.